Beleid

Wat biedt WMA u?

 

 • Onderzoek
 • Analyses
 • Monitoring milieukwaliteit
 • Monitoring uitvoering
 • Beleidsplannen                                                                                                                                                                           


Wij kunnen u helpen met het maken van beleid op het gebied van omgevingsbeleid, gebiedsgericht beleid en monitoring.


De klassieke aanpak van milieubeleid volgt het cyclische verband tussen:

 • de analyse van de huidige en toekomstige milieusituatie
 • welke doelgroepen hebben hier invloed op
 • welke beleidskeuzes worden gemaakt
 • de vertaling daarvan naar de organisatie
 • de uitvoering van plannen
 • de monitoring en evaluatie van de resultaten

 
Vanwege de verschuiving van beleid naar uitvoering en de altijd schaarse middelen is er voor een uitgebreide klassieke aanpak niet altijd tijd. Voordat de inkt is opgedroogd, is het beleidstuk soms al weer achterhaald door de ontwikkelingen. Toch blijven er problemen komen die om een oplossing vragen. De omgeving verandert en de ontwikkelingen gaan door. Om de schaarse middelen efficiënt in te kunnen zetten blijft een fundamentele en objectieve analyse van de milieusituatie daarom belangrijk. Regelmatig zult u zich moeten afvragen:

 • Hebben we nu of in de toekomst milieuproblemen in de gemeente?
 • Aan welke oplossingen kunnen wij een bijdrage leveren?
 • Waar moet extra aandacht voor worden gevraagd?
 • Doen we nog wel de goede dingen?
 • Doen we ze nog wel op de goede manier?
 • Kunnen we de bestaande middelen efficiënter inzetten?


Beleid is natuurlijk geen doel op zich maar een soort antwoord op een probleem. Het soort beleid dat u wenst is dus helemaal afhankelijk van het probleem dat u wenst op te lossen.

 

Beleid door WMA

Westra Milieu Advies heeft voor diverse opdrachtgevers beleidsstukken geschreven op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, geurhinder, veehouderijen, evenementen en externe veiligheid.