Project sanering wegverkeerslawaai

Gevelisolatie tegen verkeerslawaai - informatie voor woningeigenaren en bewoners

ACHTERGROND

Sommige woningen komen in aanmerking voor maatregelen om geluidhinder door verkeerslawaai te verminderen. Dit staat in de saneringsregeling van de Wet geluidhinder. Hieronder kunt u lezen wat dit mogelijk betekent voor uw woning.

De Wet geluidhinder uit 1986 biedt bescherming tegen een hoge geluidbelasting door wegverkeerslawaai.

Sommige woningen die zijn gebouwd vóór 1986 beschikken niet over voldoende geluidsisolatie. Daarom staan deze woningen op de zogenoemde ‘saneringslijst’. Deze woningen komen zo nodig in aanmerking voor extra geluidsisolatie op kosten van de overheid.

De Minister heeft eerder vastgesteld welke woningen op de saneringslijst staan. U kunt bij de gemeente informeren of uw woning op de lijst staat. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij de Minister voor projecten om de geluidsbelasting in deze woningen te verminderen. De Minister toetst de projecten die door de gemeente zijn ingediend. Na goedkeuring door de Minister is het de taak van de gemeente om de projecten volgens de wettelijke regels uit te voeren.

ONDERZOEK OM DE HUIDIGE GELUIDSBELASTING VAST TE STELLEN

Op grond van de Wet geluidhinder mag het geluidniveau door verkeerslawaai in een woning (die op de saneringslijst staat) niet te hoog zijn. Als het geluidniveau binnenshuis hoger is dan 43 dB, dan komt die woning mogelijk in aanmerking voor extra geluidsisolatie op kosten van de overheid. Of het geluidniveau in uw woning hoger is dan 43 dB kan pas worden vastgesteld na het uitvoeren van een akoestisch/bouwkundig onderzoek. 

Voorbeeld:

Geluidsbelasting op de gevel: 65 dB

Geluidsisolatie van de gevel: 21 dB

Geluidsniveau in huis = 44 dB

Dus hoe hoger de geluidsbelasting vanwege het verkeer en hoe lager de geluidsisolatie van de gevel hoe hoger het binnenniveau.

 

Gevel = de totale bouwkundige constructie die een ruimte in een woning scheidt van de buitenlucht = muren, borstwering, ramen, glas, dak, dakkapel.

Zie het plaatje hieronder:

images/plaatje_isolatie_gevel.jpg

MAATREGELEN OM DE GELUIDSISOLATIE TE VERBETEREN

Hieronder een opsomming van de meest voorkomende maatregelen om de geluidisolatie te verbeteren. Het gaat daarbij om de “lichte” onderdelen:

 • Ramen: plaatsing van nieuwe ramen voor een betere kierdichting en nieuw dikker glas
 • Glas: vervangen bestaand glas door geluidwerend glas
 • Plaatsing van achterzetramen
 • Aanbrengen van naad- en kierdichting bij ramen en deuren
 • Isolatie van schuine daken
 • Isolatie van dakkapel (ramen, wangen en plafond)
 • Geluiddempende ventilatie: Door het goed afdichten van kieren en naden vermindert de natuurlijke ventilatie. Daarom is er soms een betere, geluiddempende (mechanische) ventilatievoorziening nodig.

De stenen geveldelen geven vanwege de massa al een goede geluidswering. Die hoeven niet verbeterd te worden.

Voor geluidisolatie komen alleen ruimten in aanmerking die volgens de Wet geluidhinder geluidgevoelig zijn. Dit zijn alleen woonkamers, slaapkamers en studeerkamers. Ook keukens met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m2.

IN AANMERKING KOMENDE VERTREKKEN

Voor geluidisolatie komen alleen ruimten in aanmerking waarin mensen langdurig verblijven zoals woonkamers, slaapkamers, studeerkamers en woonkeukens (vloeroppervlakte van ten minste 11 m2).

Dus geen bergingen, badkamers, kleine keukens, toiletten en gangen en ook geen vertrekken die een bedrijfsbestemming hebben.

KOSTEN DIE VERGOED WORDEN

Voor dit project ontvangt de gemeente een subsidie op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Met deze subsidie betaalt de gemeente de kosten voor:

 • Het akoestisch/bouwkundig onderzoek
 • Het akoestisch/bouwkundig advies voor u en de aannemer
 • De geluidsisolerende voorzieningen, inclusief het aanbrengen daarvan.KOSTEN VOOR EIGEN REKENING

 • Wensvoorzieningen: Wilt u de aangeboden voorzieningen op een andere wijze laten uitvoeren dan zijn de meerkosten voor eigen rekening. Wilt u tegelijkertijd met de geluidisolatie ook nog extra zaken laten uitvoeren of onderhouden/schilderen? Deze kosten zijn voor eigen rekening. De aanschaf en het aanbrengen van deze 'wensvoorzieningen’ moet u volledig zelf betalen. Ook de eventuele extra kosten voor vergunningaanvraag, extra geluidsberekeningen of extra bezoek aannemer/WMA dient u dan te betalen.
 • Verborgen gebreken: Het kan zijn dat de aannemer de geluidwerende voorzieningen niet kan aanbrengen door verborgen gebreken. Die gebreken moeten dan eerst worden verholpen. In dat geval moet de eigenaar de meerkosten betalen.
 • Achterstallig onderhoud: Als er sprake is van achterstallig onderhoud dan moet dat worden uitgevoerd voordat de aannemer geluidswerende voorzieningen kan aanbrengen. Het wegwerken van achterstallig onderhoud komt voor rekening van de eigenaar.
 • Aanpassingen: Zijn door de geluidsisolerende voorzieningen aanpassingen nodig aan vitrage, gordijnen, raamhorren, gordijnrails, zonwering, rolgordijnen, rolluiken enz? Dan is dat voor uw eigen rekening. Ook aanpassingen aan een alarminstallatie worden niet vergoed.

Dus heeft u extra wensen?

Stel hiervoor dan samen met de aannemer een aparte overeenkomst op.

Een overzicht van de procedure kunt uw lezen onder het kopje stappenplan.