Stappenplan (de procedure)

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente waarin staat dat uw woning op de saneringslijst staat?

Dan komt uw woning in aanmerking voor een kosteloos bouwkundig/akoestisch onderzoek danwel een schouw van buitenaf.

Lees hieronder de procedure:

 

STAPPEN PROJECT GELUIDSANERING

STAP 1: Eenmalig aanbod om deel te nemen aan een saneringsproject

Wilt u meedoen aan het akoestisch/bouwkundig onderzoek van uw woning?

 • Geef hiervoor dan schriftelijk/via email toestemming door het toegestuurde aanmeldingsformulier in te vullen en dit binnen drie weken terug te sturen of mailen naar het vermelde adres.  

Wilt u niet meedoen aan het onderzoek?

 • Laat dat dan óók weten. Gebruik hiervoor hetzelfde aanmeldingsformulier. Houd er wel rekening mee dat u niet meer terug kunt komen op uw besluit.
 • Als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek, schrapt de gemeente uw woning van de saneringslijst. Uw woning komt dan ook in de toekomst niet meer in aanmerking voor gratis geluidsisolatie. Ook als u niet tijdig reageert, neemt de gemeente het besluit uw woning niet te sanering en wordt uw woning geschrapt van de saneringslijst.

Wel eigenaar maar geen bewoner?

 • Om mee te kunnen doen aan een onderzoek en saneringsproject, moeten zowel eigenaar als bewoner hiervoor toestemming verlenen aan de gemeente.
 • Wilt u meedoen maar bent u zelf niet de bewoner van de woning? Breng dan de bewoners tijdig op de hoogte van het project en zorg ervoor dat ook zij hun medewerking verlenen. 

 

STAP 2: Onderzoek om te beoordelen of de woning voldoet aan de norm van 43 dB

 • Om te beoordelen of uw woning in aanmerking komt voor maatregelen, is eerst onderzoek nodig. Soms kan hierbij worden volstaan met een akoestisch onderzoek vanaf ‘de buitenkant’. In andere gevallen is er ook een bouwkundig onderzoek in de woning nodig.
 • Adviesbureau WMA wordt door diverse gemeenten ingeschakeld om akoestisch- en bouwkundig onderzoek te verrichten. Er worden gevels, kozijnen, glasdiktes en ruimten in uw woning opgemeten. Ook worden er foto’s genomen van de woning en de diverse kamers. Hiervoor wordt vooraf een afspraak met u gemaakt.
 • Uit het onderzoek kan blijken dat het geluidniveau voldoet aan de wettelijke normen voor bestaande woningen. U ontvangt een brief van de gemeente met de uitslag van het onderzoek. Voor deze betreffende woning is het project afgerond.
 • Uit het onderzoek kan blijken dat het geluidniveau in uw woning hoger is dan 43 dB. In dat geval kunt u gratis geluidsisolerende voorzieningen laten aanbrengen. U bent niet verplicht om dit te laten doen. Zie de volgende stappen.

Let op!

Als u een brief van de gemeente heeft ontvangen voor een bouwkundig onderzoek, wil dat niet direct zeggen dat uw woning voor extra geluidisolatie in aanmerking komt. Uw woning komt hiervoor namelijk alleen in aanmerking als het huidige geluidniveau in de woning te hoog is. Om het geluidniveau in uw woning te bepalen, moet uw woning eerst akoestisch/bouwkundig worden onderzocht.

 

STAP 3: Er wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn.

 • Uw woning komt in aanmerking voor maatregelen

Uit het akoestisch/bouwkundig onderzoek is gebleken dat het geluidniveau in één of meerdere geluidgevoelige ruimten van uw woning hoger is dan de wettelijke norm van 43 dB. Uw woning komt daarom in aanmerking voor extra isolatiemaatregelen. WMA berekent welke isolatiemaatregelen nodig zijn om het geluiniveau in uw woning terug te brengen tot 38 dB. Het kan nodig zijn dat we voor het uitwerken van de maatregelen nogmaals in uw woning moeten zijn.

Het maatregelenvoorstel wordt naar u verzonden.

 

STAP 4:  De eigenaar neemt definitief besluit over deelname aan het saneringsproject

De berekeningen van de extra geluidwerende voorzieningen zijn gecontroleerd en goedgekeurd (door het Ministerie en de gemeente) De eigenaar ontvangt in tweevoud een voorstel voor een overeenkomst over het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen. Hierin staan de geluidwerende voorzieningen én de (financiële) voorwaarden waaronder deze in uw woning zullen worden aangebracht. Op basis daarvan neemt de eigenaar een definitief besluit over deelname aan het saneringsproject. Uiteraard mag u contact met ons opnemen als er vragen zijn over het maatregelenvoorstel, de voorwaarden of de procedure.

 

U gaat akkoord met de maatregelen en de voorwaarden

U gaat akkoord met de voorgestelde voorzieningen en de bijbehorende (financiële) voorwaarden. Om uw deelname aan het saneringsproject te bevestigen, moet u één exemplaar van de overeenkomst ondertekenen en binnen de wettelijke termijn van drie weken terugsturen. Het andere exemplaar van de overeenkomst is voor uzelf.

Eventuele wensvoorzieningen en achterstallig onderhoud (voor eigen rekening)

In overleg met de aannemer kunt u wensvoorzieningen en achterstallig onderhoud laten uitvoeren.

Dit zijn specifieke wensen die niet nodig zijn voor de geluidsisolatie, maar die u graag tegelijk met de geluidwerende voorzieningen wilt laten aanbrengen. Daarom komen de kosten van wensvoorzieningen voor eigen rekening. U kunt de aannemer vragen hiervoor een offerte te maken.

Ook de kosten om achterstallig onderhoud te verhelpen, worden niet vergoed. Daarom kunnen er kosten in rekening worden gebracht als er sprake is van achterstallig onderhoud of van verborgen gebreken.

De voorzieningen worden daarna door een aannemer aangebracht.

 

U gaat niet akkoord met de maatregelen en/of de voorwaarden

Als u niet akkoord gaat met de voorzieningen en/of (financiële) voorwaarden of niet binnen drie weken reageert, dan neemt de gemeente het besluit om uw woning niet te saneren. Van dit besluit ontvangt u schriftelijk bericht van de gemeente.

Let op!

Als u de deelnameovereenkomst hebt ondertekend en u ziet daarna af van de geluidwerende voorzieningen, dan worden de kosten op u verhaald. Na ondertekening van de overeenkomst zal de aannemer gaan voorbereiden en materialen voor uw woning gaan bestellen. Er zijn dan dus kosten voor uw woning gemaakt.

 

STAP 5: Uitvoering, oplevering en afronding van het project

 • Maatregelenpakket: Er is een specifiek maatregelpakket samengesteld om het geluidniveau in de woning terug te brengen tot 38 dB.
 • Aannemer brengt de isolatievoorzieningen aan.

Na ondertekening van de deelnameovereenkomst door de eigenaar brengt de aannemer – in overleg met de eigenaar/bewoner – de afgesproken isolatievoorzieningen aan. De aannemer die de opdracht heeft gekregen, maakt met u een afspraak om de werkzaamheden door te nemen. In vervolg hierop maakt de aannemer in overleg met u een afspraak om de werkzaamheden in uw woning uit te voeren.

 

Let op!

Het is niet mogelijk zelf een aannemer te kiezen. De gemeente ontvangt subsidie voor de geluidsanering en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. De aannemer wordt daarom door de gemeente gekozen. Het werk wordt per project volgens het inkoopbeleid van de gemeente aan een aannemer gegund.

 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.bsv.nu

Bij vragen mag u ons bellen: 06-51392416 (Ingrid Westra, WMA)

 

Bovengenoemde tekst is ter informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.