Referentieprojecten

Geluid:

 • Akoestisch onderzoek bedrijfsvestiging of uitbreiding
 • Geluidsmetingen horeca en advies oplossing klachten
 • Opstellen geluidsniveaukaarten
 • Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai in verband met met woningbouwplannen
 • Akoestisch onderzoek bij wegreconstructies
 • Bouwakoestiek
 • Procedures hogere grenswaarden geluid
 • Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

 

Verkeer:

 • Onderzoek verkeersaantrekkende werking van plannen
 • Verkeerstellingen

 

Lucht:

 • Onderzoek naar de luchtkwaliteit bij bestemmingsplannen of bedrijven
 • Opstellen van luchtkwaliteitskaarten voor de gemeente

 

Milieuvergunning:

 • Verzorgen vergunningaanvragen bij bedrijfsvestiging of uitbreiding
 • Opstellen van milieuvergunningen

Beleid:

 • Westra Milieu Advies heeft voor diverse opdrachtgevers beleidsstukken geschreven op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, geurhinder, veehouderijen, evenementen en externe veiligheid.
 • Een voorbeeld van een geluidbeleidsplan kunt u zien via de volgende link: geluidbeleidsplan gemeente Slochteren

Algemeen:

 • Milieuadvisering bij bestemmingsplannen
 • Ontwikkeling digitaal geografisch verkeers- en geluidsinformatiesysteem voor de gemeente Stadskanaal en Slochteren
 • Interim milieuadviseur gemeente Groningen, Haren, Winsum, Loppersum
 • Advies MER-procedures
 • Opleiding en begeleiding van medewerkers milieu


«- Terug    Verder