Referentieprojecten

Geluid:

 • Projecten sanering wegverkeerslawaai voor diverse gemeenten
 • Projecten sanering railverkeerslawaai voor diverse gemeenten
 • Akoestisch onderzoek bedrijfsvestiging of uitbreiding
 • Geluidsmetingen horeca en advies oplossing klachten
 • Opstellen geluidsniveaukaarten
 • Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai in verband met met woningbouwplannen
 • Akoestisch onderzoek bij wegreconstructies
 • Bouwakoestiek
 • Procedures hogere grenswaarden geluid
 • Akoestisch onderzoek saneringsprogramma

 

Milieuvergunning:

 • Verzorgen vergunningaanvragen bij bedrijfsvestiging of uitbreiding
 • Opstellen van milieuvergunningen

Beleid:

 • Westra Milieu Advies heeft voor diverse opdrachtgevers beleidsstukken geschreven op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, geurhinder, veehouderijen, evenementen en externe veiligheid.

Algemeen:

 • Milieuadvisering bij bestemmingsplannen
 • Ontwikkeling digitaal geografisch verkeers- en geluidsinformatiesysteem voor de gemeente Stadskanaal en de voormalige gemeente Slochteren (nu Midden-Groningen)
 • Interim milieuadviseur
 • Advies MER-procedures
 • Opleiding en begeleiding van medewerkers milieu en stagiaires bouwkunde


«- Terug    Verder