Geluid

Akoestisch onderzoek

Nieuwe activiteiten zijn niet altijd geruisloos en geluid heeft effect op de leefomgeving. Door hier zorgvuldig mee om te gaan, kunnen problemen voor de initiatiefnemer en omwonenden worden voorkomen. In nieuwe situaties is het vooraf in kaart brengen van de geluidsbelasting en de mogelijkheden om die te beperken een belangrijke steun voor een goed ontwerp. Of het nu gaat om infrastructuur of bedrijfslawaai, WMA kan de geluidsbelasting van geplande ingrepen voorspellen en de uitkomsten voor u interpreteren en toetsen aan wettelijke normen en procedures. 

Geluidsmetingen

In bestaande situaties kan de geluidsbelasting ook worden gemeten. Is het geluidsniveau daadwerkelijk zo hoog of laag als voorspeld is met berekeningsmodellen? WMA kan de benodigde metingen voor u uitvoeren.

Hulp bij (dreigende) overlast

Als er een geluidhinderprobleem is en u wilt hierbij ondersteuning kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u helpen met het vinden van een oplossing.

 

Langdurige onbemande geluidmetingen

De meetapparatuur zal dan gedurende een af te spreken periode bij u worden geplaatst. Gedurende deze periode zal het geluidsniveau continue worden gemeten. De meetresultaten worden automatisch opgeslagen waardoor achteraf uitgelezen kan worden hoe het verloop van het geluid gedurende de hele periode is geweest. Met behulp van de 'sound recording' optie van onze B&K-geluidsmeter wordt het gemeten geluid tevens opgenomen. Hierdoor kan achteraf zowel gezien als beluisterd worden welke activiteiten welk geluidsniveau tot gevolg heeft. Het voordeel van een langdurige geluidmeting is dat zowel het geluidsniveau als de tijdsduur door middel van meting wordt vastgesteld over een langere periode.