Bedrijfsinformatie

Milieuonderzoek en advisering voor:

  • bedrijfsvestiging
  • woningbouw
  • verkeer en wegen

Onze specialisatie is:

  • geluid

 

Westra Milieuadvies is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in de milieuaspecten van bedrijven, woningbouw en verkeer. Met inhoudelijke deskundigheid op milieugebied wil WMA vooral doelgericht bijdragen aan realisatie van uw initiatief.

Verder kunnen wij diverse milieuonderzoeken leveren die nodig zijn voor uw plannen. Wij houden milieuzaken eenvoudig en overzichtelijk voor u.

Als organisatievorm is WMA een vennootschap onder firma en de twee vennoten Ate Westra en Ingrid Westra zijn tevens de twee vaste medewerkers. Bij grotere projecten werken wij samen met andere adviesbureaus of huren ondersteuning in.

 

Wie zijn wij?

ate westra

WMA is een echt familiebedrijf. Wij als ouders werken hard in de zaak en de kinderen groeien mee in het ondernemersbestaan.

Ate Westra heeft WMA opgericht in 2005. Hij hoorde bij een van de eerste lichtingen milieudeskundigen die eind jaren '80 aan het Van Hall Instituut in Groningen is afgestudeerd. Daarna heeft hij een opleiding van een jaar gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam om zich te specialiseren op het vakgebied geluid (Hogere cursus milieu geluid).


Ate Westra is vanaf 1990 werkzaam op milieugebied. Eerst bij diverse overheidsinstellingen en daarna als zelfstandig adviseur. Hij heeft daarbij kennis gemaakt met alle aspecten van het milieuadvieswerk: onderzoek milieueffecten, vergunningverlening, bestemmingsplannen, geluidsadvies, bodemadvies, beleid maken, het geven van milieuadvies in de brede zin van het woord en specifiek voor woningbouwprojecten. Naast de HBO-milieuopleiding aan het Van Hall instituut heeft hij diverse opleidingen, cursussen en symposia gevolgd om zich verder te specialiseren in het milieuvakgebied en de ICT.

Ate Westra is lid van de Vereniging van Milieudeskundigen.

images/ingrid_foto_3.jpg

Ingrid Westra is vanaf 1986 in de gezondheidszorg en bij de overheid werkzaam geweest. Eerst in verschillende banen als (directie)secretaresse en na het afronden van de studie Facility Management aan de Hanzehogeschool in Groningen (2000) in diverse leidinggevende functies binnen de gezondheidszorg. Vanaf 2008 is ze werkzaam binnen WMA.Verder